Chelonia memoriae

Un viatge de vacances a un remot arxipèlag de Borneo. Un assaig sobre la memòria i l’oblit en l’era digital.

* Selected for the Reina Sofia Museum video archive (Madrid, Spain)
* Austin Asian American Film Festival 2016, (USA)
* Glauke, Artlab Occupato (Parma, Italy)

Continua Bussejant

Veure més

Si ja et molem

Llença’t