Productora: Media Milk (UK)
Productora Service: Lapiscina
Client: Ding
Director: Colum Maguire
DOP: Richard Gallaghan
2018

Intervenció de Lapiscina

Objectiu

Campanya internacional per mitjans digitals i comunicació internacional de la del client

Intervenció de Lapiscina

Solució

  • Producció Audiovisual

Intervenció de Lapiscina

Resultat

313 visualitzacions en els diferents canals de youtube del client.

Nov 2018

Continúa bussejant

Veure més

Si ja et molem

Llença’t